Committees


Committees


Chairman

Spencer De Li

Vice Chairman

LEONARDO R. ESTACIO

   

Board of Directors

 

Director-General

Huang Kaicheng

Vice Director-General

WANG Zengzhen

Vice Director-General

JIANG Zuzheng

Vice Director-General

Khandaker Farzana Rahman

Syndic

XU Huafu     

Syndic

WANG Hongyu   

Syndic

MA Yan     

Syndic

TANG Wei    

Syndic

ZHANG Xiaohua     

Syndic

GUO Zhonglong     

Syndic

LIU Zixuan     

Syndic

XIA Yiwei     

Syndic

WU Jiang    

Syndic

GUO Shiya     

Syndic

ZHANG Liheng     

Syndic

QIU Guozhong (Malaysia)

Syndic

ZHANG Kai    

Syndic

ZHANG Yongan

   

Board of Supervisors

 

Chief Supervisor

YANG Shilong

Vice Chief Supervisor

ZHONG Hua     

Vice Chief Supervisor

CAI Tianji    

Vice Chief Supervisor

MO Guanyao

Supervisor

WU Qinghua   

Supervisor

QIU Xianhui     

Supervisor

LIU Jianhong     

Supervisor

ZHAO Ruohui     

Supervisor

WEN Yanfei     

Supervisor

YE Jiayin     

Supervisor

SHI Jingxuan    

Supervisor

WANG Daohong     

Supervisor

HOU Yuangao     

Supervisor

HUANG Pengli